GIỚI THIỆU

 

SỨ MỆNH

Tạo ra môi trường làm việc HẠNH PHÚC với những con người tử tế đam mê sáng tạo để tạo sự khác biệt. Luôn hướng đến lợi ích cho người sử dụng và cộng đồng thông qua các giải pháp marketing bằng quà tặng, giải pháp đồ chơi giáo dục, giải pháp đồ dùng gia đình thân thiên môi trường và giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn Gia Long luôn tạo xu hướng mới cho sản phẩm từ sự kết hợp đa vật liệu, thân thiện môi trường, mở rộng và phát triển bền vững tại các thị trường Việt Nam - Mỹ - Nhật - Úc - Singapore - Indonesia - Campodia thông qua các thương hiệu IKACHI, Happy Kibu, Toonykids.

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH "HẠNH PHÚC BỀN VỮNG" 6P

Product – Pride – People – Place – Profit – Promotion

 • Product

Sản phẩm đa vật liệu – Cá nhân hóa  – Thân thiện môi trường

 • Pride

Tự hào là công ty có trách nhiệm xã hội – cộng đồng

 • People

Là những con người hạnh phúc bền vững, luôn học hỏi phát triển các chỉ số IQ, AQ, CQ, PQ, EQ, BMI

 • Place

Thị trường (Doanh Nghiệp – Hệ thống MT – Thương Mại Điện Tử – Hệ thống Trường Mầm non)

 • Profit

Mang lại lợi ích cho khách hàng và từng thành viên trong công ty

 • Promotion

Chiến lược Marketing “Khách hàng trải nghiệm Hạnh Phúc”

CORE VALUE

“Wellbeing & Innovate”

Wellbeing

 • Elligence
 • Physical
 • Social
 • Spirtual
 • Environmental
 • Financial
 • Occupational
 • Emotional

Innovate

 • Creative
 • Improvement
 • Flexible improvisation