Về khách hàngFrieslandCampinaFrieslandCampina Việt Nam là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam giữa công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Protrade) và Royal FrieslandCampina – tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với 140 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới.

FrieslandCampina Việt Nam không chỉ cung cấp cho người dân mỗi năm hơn 1.5 tỷ suất sữa chất lượng cao, với các nhãn hiệu đã được người dân Việt Nam tin yêu như Dutch Lady, Friso, YoMost, Fristi, Completa… mà còn tạo ra hơn 15 ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động tại Việt Nam, tích cực khởi xướng và tham gia vào các họat động tạo lập giá trị chung cho cộng đồng.


14
16

Giải pháp quà tặng thành công

Tháng 7 năm 2016 Dutchlady yêu cầu một loại quà tặng nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng của mình.

Ikachi đã nghiên cứu là lựa chọn món quà là tô thủy tinh có nắp bằng nhựa vì món quà này có nhiều tác động đến các chị em nội trợ.

Chương trình đã mang lại thành công cho Dutchlady khi thúc đẩy lượng tiêu thụ sản phẩm lớn trong thời thực hiện khuyến mãi.

Dutchlady đã đặt hàng lại 3 lần liên tục.

Chất liệu: Nhựa, thủy tinh.

Thời gian chạy chương trình: 07/2016 – 08/2016


DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN