Về khách hàngFrieslandcampina


FrieslandCampina Việt Nam là công ty liên doanh được thành lập từ năm 1995 tại Việt Nam giữa công ty Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Protrade) và Royal FrieslandCampina – tập đoàn sữa hàng đầu tại Hà Lan với 140 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn thế giới.

FrieslandCampina Việt Nam không chỉ cung cấp cho người dân mỗi năm hơn 1.5 tỷ suất sữa chất lượng cao, với các nhãn hiệu đã được người dân Việt Nam tin yêu như Dutch Lady, Friso, YoMost, Fristi, Completa… mà còn tạo ra hơn 15 ngàn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động tại Việt Nam, tích cực khởi xướng và tham gia vào các họat động tạo lập giá trị chung cho cộng đồng.

Khách hàng muốn làm khuyến mãi on-pack với chi phí rất thấp nhưng cần hấp dẫn, tạo bộ sưu tập lớn khi bé muốn mua nhiều sản phẩm đồng thời SP cũng mới lạ trên thị trường.


Giải pháp quà tặng thành công

Gia Long nghiên cứu ra mẫu siêu bút chì là đồ dùng vừa học vừa chơi cho bé, mang tính sưu tầm cao khi bé mua càng nhiều thì lắp ráp ra nhiều hình theo sự sáng tạo của bé. Ngoài ra Gia Long tìm các giải pháp về giá và tiến độ để đáp ứng số lượng giao hàng rất lớn.

Giá trị mang lại cho KH: Tăng thị phần 2%

Thời gian chạy chương trình: 07/2013 – 09/2013


DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN